Contributie

De contributie van VCK wordt per jaar geheven. Aan het begin van het collegejaar krijgen alle leden een factuur.

Sinds 1 september 2015 bedraagt de contributie € 1,20 per kamer per maand.

Mocht de rekening niet binnen de gestelde termijn betaald worden, dan volgt nog een 1e en een 2e herinnering. Mocht hierna de contributie nog steeds niet betaald zijn, dan zal in het geval van een woongroep de penningmeester persoonlijk langsgaan en ofwel contributie plus een boete innen, ofwel overgaan tot ontzetting van de wooneenheid uit de vereniging (afsluiting). De boete bedraagt € 10,- voor solitaire kamers, appartementen en medewerkerswoningen, en € 15,- voor overige wooneenheden.

Solitaire kamers en appartementen

Alle solitaire kamers en appartementen, zoals de Box en Sky en de bovenste twee verdiepingen in de Witbreuksweg pyramides, betalen voor hun aansluiting tweemaal het eenheidstarief: € 2,40 per kamer per maand.

Woongroepen

Woongroepen betalen per verhuurbare kamer het eenheidstarief van € 1,20 per maand.

Binnen elke woongroep moet er een flatvertegenwoordiger aangewezen worden, waarvan naam en volledig adres bekend moeten zijn bij het VCK-bestuur. Deze mag de woongroep op ALV’s vertegenwoordigen en aan deze persoon worden al onze facturen gestuurd.

Voor woongroepen is het ook mogelijk om te betalen per zes maanden:

  • september t/m februari
  • maart t/m augustus

Verenigingen

De contributie verschilt per vereniging en wordt daarna als uitzondering vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Overige woningen

Woningen op de Drienerbeeklaan, Langenkampweg, Reelaan en Achterhorst hebben aansluittarief 4. Dit houdt in dat het maandtarief € 4,80 is.

Huur IPTV settop-box

Het is ook mogelijk om een Amino settopbox bij VCK te huren. Aanvragen kan via deze link.
De kosten hiervan bedragen € 4,93 per maand.

Bovengenoemde bedragen dienen maandelijks per automatische incasso betaald te worden. De opzegtermijn van een IPTV settop-box abonnement bedraagt een maand.

Nieuwe aansluitingen

Als je lid wil worden, dienen er aansluitkosten te worden betaald. Deze bedragen:

  • voor solitaire kamers, appartementen en medewerkerswoningen: € 10,- + contributie lopende periode
  • voor overige wooneenheden: € 25,- + contributie vijf maanden

De aansluitkosten moeten vooraf worden overgemaakt.

Wijzigingen

Alle wijzigingen van flatvertegenwoordigers kunnen online doorgegeven worden via dit formulier. Bij een contactpersoonwijziging zullen de nieuwe gegevens op de eerstvolgende factuur verschijnen. Voor nieuwe bewoners en nieuwe aansluitingen vul je dit formulier in, en daarna nemen we zo snel mogelijk contact met je op.