Tagarchief: bestuur

Algemene Ledenvergadering 2015

Op woensdag 18 november presenteert Vereniging Campus Kabel tijdens de ALV haar nieuwe bestuur. De ALV begint om 20:00 in het Amphitheater in de Vestingbar. Alle leden zijn hier natuurlijk voor uitgenodigd en welkom.

Na afloop van de vergadering worden alle aanwezigen uitgenodigd voor een borrel in de Vestingbar. Indien je niet aanwezig kunt zijn bij de vergadering dan kun je een ander lid machtigen. De gemachtigde dient wel een handtekening van je te krijgen.

Flatvertegenwoordigers (flatcontactpersoon) hebben tijdens de ALV naar rato van het aantal kamers van de woongroep stemrecht. Dit vermindert met het aantal leden van de woongroep die zelf aanwezig zijn op de ALV of iemand anders hebben gemachtigd (zie statuten).

De agenda staat op de uitnodiging en is ook te vinden op www.vck.tv.

Bijlagen:

uitnodiging.pdf

Stukken ALV.pdf