Tagarchief: ALV

Kom woensdag 15 november naar onze ALV

VCK nodigt haar leden van harte uit voor de jaarlijkse ALV. De ALV zal plaatsvinden op woensdag 15 november 2017. De ALV zal om 20.00 worden geopend in het Amphitheater in de Vestingbar. Na afloop zal er een borrel voor alle aanwezigen zijn in de Vestingbar. De officiële uitnodiging voor de ALV is hier te vinden.

De stukken van de ALV zijn ook beschikbaar en zijn hier te vinden.

We hopen je te zien bij de ALV!

Datum: Woensdag 15 november om 20.00 uur.
Locatie: Amphitheater Vestingbar

Bijlagen:

uitnodiging.pdf

Stukken ALV.pdf

ALV-stukken VCK 18 november 2015

Aankomende woensdag, 18 november, houden wij onze ALV. De ALV begint om 20:00 en vindt plaats in het Amphitheater van de Vestigbar. Na afloop is er een borrel voor de aanwezigen. De stukken die worden besproken zijn hier te vinden.

We hopen je bij onze ALV te zien!

Algemene Ledenvergadering 2015

Op woensdag 18 november presenteert Vereniging Campus Kabel tijdens de ALV haar nieuwe bestuur. De ALV begint om 20:00 in het Amphitheater in de Vestingbar. Alle leden zijn hier natuurlijk voor uitgenodigd en welkom.

Na afloop van de vergadering worden alle aanwezigen uitgenodigd voor een borrel in de Vestingbar. Indien je niet aanwezig kunt zijn bij de vergadering dan kun je een ander lid machtigen. De gemachtigde dient wel een handtekening van je te krijgen.

Flatvertegenwoordigers (flatcontactpersoon) hebben tijdens de ALV naar rato van het aantal kamers van de woongroep stemrecht. Dit vermindert met het aantal leden van de woongroep die zelf aanwezig zijn op de ALV of iemand anders hebben gemachtigd (zie statuten).

De agenda staat op de uitnodiging en is ook te vinden op www.vck.tv.

Bijlagen:

uitnodiging.pdf

Stukken ALV.pdf

Algemene Ledenvergadering 2014

Elk jaar houden wij tenminste 1 keer een Algemene Ledenvergadering. Dit jaar valt deze op woensdag 12 november. Het begint om 20:00 in het Amphitheater in de Vestingbar. Alle leden zijn hier natuurlijk voor uitgenodigd en welkom.

Na afloop van de vergadering worden alle aanwezigen uitgenodigd voor een drankje in de Vestingbar. Indien je niet aanwezig kunt zijn bij de vergadering dan kun je een ander lid machtigen. De gemachtigde dient wel een handtekening van je te krijgen.

Flatvertegenwoordigers (flatcontactpersoon) hebben tijdens de ALV naar rato van het aantal kamers van de woongroep stemrecht. Dit verminderd met het aantal leden van de woongroep die zelf aanwezig zijn op de ALV of iemand anders hebben gemachtigd (zie statuten).

De agenda staat op de uitnodiging en is ook te vinden op www.vck.tv.

Bijlagen:

Algemene Leden Vergadering 2013

Woensdag 13 november houden wij onze Algemene Leden Vergadering. Het begint om 20:00 en vindt plaats in de filmzaal (Amphi) van de Vestingbar.

Na afloop van de vergadering worden alle aanwezigen uitgenodigd voor een drankje in de Vestingbar. Indien je niet aanwezig kunt zijn bij de vergadering dan kun je een ander lid machtigen. De gemachtigde dient wel een handtekening van je te krijgen.
We hopen jou en je eventuele medebewoners te zien op de Algemene Ledenvergadering.

De stukken zijn hier te downloaden: Stukken ALV 2013.pdf