Info

Vereniging Campus Kabel (afgekort tot VCK) is opgericht op 7 Juli 1988 als Vereniging Calslaan Kabel. Het doel van de vereniging was in die tijd de levering van radio- en televisiesignaal aan de bewoners van de Calslaan, maar daar is in de loopt der tijd een hoop aan veranderd.

Tegenwoordig levert VCK ook signaal voor de medewerkerswoningen aan de Drienerbeeklaan, de portiersloge en De Spiegel. Sinds de fusie met CaMaKa op 1 september 1999, ontvangen de bewoners van de Matenweg en een groot deel van de Campuslaan ook signaal van VCK.

Met deze fusie heeft de vereniging de nieuwe naam “Vereniging Campus Kabel” gekregen, omdat “Calslaan” in onze oude naam de lading niet niet meer dekt.

Het blijft trouwens niet alleen bij signaal leveren: VCK plaatst zelf ook een aantal voor studenten interessante zenders op de kabel, zoals bijvoorbeeld Cartoon Network en een Discovery Channel themakanaal. Ook kunnen leden bij VCK terecht voor allerlei materiaal om een eigen kabelnet aan te leggen binnen de flat.

Zodra iemand van ons signaal ontvangt en daar ook contributie voor betaalt, is deze persoon meteen lid van de vereniging. Ieder lid heeft toegang tot de Algemene Leden Vergadering en kan zich ook verkiesbaar stellen voor een functie binnen het bestuur van VCK.

VCK is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. De statuten zijn opgenomen in een notariële akte, die op te vragen is bij het bestuur. Hoogste orgaan binnen de vereniging is de Algemene Leden Vergadering.