Contributie

De contributie van VCK wordt geheven per twaalf maanden, van september t/m augustus. Aan het begin van elke periode ontvangt elke wooneenheid een acceptgiro voor de signaallevering.

Het eenheidstarief voor de contributie bedraagt sinds 1 september 2015 € 1,20 per maand. In onderstaande  bedragen is het nieuwe eenheidstarief gebruikt.

Mocht de rekening niet binnen de gestelde termijn betaald worden, dan volgt nog een 1e en een 2e herinnering. Mocht hierna de contributie nog steeds niet betaald zijn, dan zal in het geval van een woongroep de penningmeester persoonlijk langsgaan en ofwel contributie plus een boete innen, ofwel overgaan tot ontzetting van de wooneenheid uit de vereniging (afsluiting). De boete bedraagt € 10,- voor solitaire kamers, appartementen en medewerkerswoningen, en € 15,- voor overige wooneenheden.

Solitaire kamers

Alle solitaire kamers, zoals de Box en Sky en de bovenste twee verdiepingen in de Witbreuksweg pyramides, betalen voor hun aansluiting tweemaal het eenheidstarief: € 2,40 per kamer per maand.

Woongroepen

Woongroepen betalen per verhuurbare kamer het eenheidstarief van € 1,20 per maand.

Binnen elke woongroep moet er een flatvertegenwoordiger aangewezen worden, waarvan naam en volledig adres bekend moeten zijn bij het VCK-bestuur. Deze mag de woongroep op ALV’s vertegenwoordigen en aan deze persoon worden al onze acceptgiro’s gestuurd.

Voor woongroepen is het ook mogelijk om te betalen per zes maanden:

  • september t/m februari
  • maart t/m augustus

Verenigingen

De contributie verschilt per vereniging en wordt daarna als uitzondering vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Overige woningen

Woningen op de Drienerbeeklaan, Langenkampweg, Reelaan en Achterhorst hebben aansluittarief 4. Dit houdt in dat het maandtarief € 4,80 is.

Huur IPTV settop-box

Het is ook mogelijk om een Amino A130 IPTV settop-box bij VCK te huren. Aanvragen kan via deze link.
De kosten hiervan bedragen € 4,93 per maand. Dit bedrag is voor zowel de hardware als de firmware.
Op verzoek is het ook mogelijk om alleen een abonnement op de firmware te nemen. Dit kan het geval zijn wanneer je op een andere manier in bezit bent gekomen van de Amino A130 settop-box. De kosten voor alleen de firmware bedragen € 2,00 per maand.

Bovengenoemde bedragen dienen maandelijks per automatische incasso betaald te worden. De opzegtermijn van een IPTV settop-box abonnement bedraagt een maand.

Heraansluitingen

Als een wooneenheid die in het verleden is afgesloten, weer aangesloten moet worden, zitten hier heraansluitkosten aan vast. Deze bedragen:

  • voor solitaire kamers, appartementen en medewerkerswoningen: € 10,- + contributie lopende periode
  • voor overige wooneenheden: € 25,- + contributie vijf maanden

De heraansluitkosten moeten vooraf worden overgemaakt op girorekeningnummer 4401848 t.n.v. Vereniging Campus Kabel te Enschede, o.v.v. het adres van de flat. Ook moet de naam en het adres van de nieuwe contactpersoon worden doorgegeven aan VCK.

Wijzigingen

Alle wijzigingen van flatvertegenwoordigers kunnen online doorgegeven worden via dit formulier. Bij een contactpersoonwijziging zullen de nieuwe gegevens op de eerstvolgende acceptgiro verschijnen. Voor nieuwe bewoners en heraansluitingen vul je dit formulier in, en daarna nemen we zo snel mogelijk contact met je op.