Contributie

De contributie van VCK wordt per maand geheven. Elke maand zal automatisch de contributie worden afgeschreven van de rekening van de contactpersoon.

    Sinds 1 september 2018 bedraagt de contributie:

  • Voor appartement € 14,95 per aansluiting per maand
  • Voor huizen € 9,95 plus € 1,25 per bewoner per maand

Mocht de rekening niet binnen de gestelde termijn betaald worden, dan volgt nog een 1e en een 2e herinnering. Mocht hierna de contributie nog steeds niet betaald zijn, dan zal in het geval van een woongroep de penningmeester persoonlijk langsgaan en ofwel contributie plus een boete innen, ofwel overgaan tot ontzetting van de wooneenheid uit de vereniging (afsluiting). De boete bedraagt € 10,-.

Woongroepen

Binnen elke woongroep moet er een flatvertegenwoordiger aangewezen worden, waarvan naam en volledig adres bekend moeten zijn bij het VCK-bestuur. Deze mag de woongroep op ALV’s vertegenwoordigen en aan deze persoon worden al onze facturen gestuurd.

Huur IPTV settop-box

Het is ook mogelijk om een Amino settopbox bij VCK te huren. Aanvragen kan via deze link.
De kosten hiervan bedragen € 4,93 per maand.

Bovengenoemde bedragen dienen maandelijks per automatische incasso betaald te worden. De opzegtermijn van een IPTV settop-box abonnement bedraagt een maand.

Nieuwe aansluitingen

Als je lid wil worden, dienen er aansluitkosten van € 10,- te worden betaald.

De aansluitkosten moeten vooraf worden overgemaakt.

Wijzigingen

Alle wijzigingen van flatvertegenwoordigers kunnen online doorgegeven worden via dit formulier. Bij een contactpersoonwijziging zullen de nieuwe gegevens op de eerstvolgende factuur verschijnen. Voor nieuwe bewoners en nieuwe aansluitingen vul je dit formulier in, en daarna nemen we zo snel mogelijk contact met je op.