Algemene Leden Vergadering

Wat is een ALV?
De algemene ledenvergadering, het hoogste orgaan binnen de vereniging, wordt minimaal 1, maar in de praktijk vaak 2 maal per jaar gehouden. Het bestuur dient een ALV tenminste 2 weken van te voren aan te kondigen. Op een ALV wordt bijvoorbeeld de begroting behandeld, bestuurswisselingen voorgesteld, het zenderpakket kan er worden aangepast etc. Voor eventuele ad hoc beslissingen kan het bestuur een ‘speciale’ ALV bijeenroepen. Kortom, een ALV is een perfecte gelegenheid om van gedachten te wisselen met het bestuur over bijvoorbeeld de contributie, nieuwe zenders, technische zaken etc.

Wie mogen er komen?

  • Belangstellenden
    Individuen die graag eens willen komen kijken, ook niet-leden zijn welkom. Zij kunnen geen stemrecht opeisen.
  • Individueel lid
    Leden van VCK die niet als vertegenwoordiger van een woongroep komen.
  • Vertegenwoordiger woongroep
    Lid van een woongroep die contributie betaalt, die de woongroep vertegenwoordigt en dus stemrecht heeft voor alle bewoners in die woongroep.

Stemrecht
Nadere uitleg over het stemrecht staat in Artikel 18 van de statuten.