Kom naar de ALV van 15 juni 2022

VCK nodigt haar leden van harte uit voor haar ALV. De ALV zal plaatsvinden op woensdag 15 juni 2022 om 20:00. Deze ALV zal plaatsvinden in vergaderzaal 5 van de Bastille.

We hopen je te zien bij de ALV!

Datum: Woensdag 15 juni 2022 om 20:00 uur.
Locatie: Bastille vergaderzaal 5

Bijlagen:
Uitnodiging
Stukken