Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 30 november 2016

UPDATE: Hier vindt u het stukkenboekje voor de ALV van 30 november: Stukkenboekje ALV 2016

Beste leden,

We willen alle leden van Vereniging Campus Kabel uitnodigen voor het bijwonen van haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze ALV zal plaatsvinden op:

Woensdag 30 november om 20.00 uur.
Locatie: Amphitheater Vestingbar

Uiterlijk 5 dagen voor de ALV zullen de stukken voor deze vergadering online beschikbaar worden gesteld op deze website: www.vck.tv.

Na afloop van de vergadering worden alle aanwezigen uitgenodigd voor de borrel in de Vestingbar.
Indien je niet aanwezig kunt zijn bij de vergadering dan kun je een ander lid machtigen. De gemachtigde dient wel een handtekening van je te krijgen.

We hopen u te zien op de Algemene Ledenvergadering.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Vereniging Campus Kabel

De agenda voor de ALV ziet er als volgt uit:

 1. Welkom
 2. Mededelingen bestuur
 3. Vastellen van de agenda
 4. Notulen vorige ALV
 5. Algemeen jaarverslag 2015-2016
 6. Technisch jaarverslag 2015-2016
 7. Financiëel jaarverslag 2015-2016
 8. Bestuurssamenstelling 2016-2017
 9. (De)chargering Kas Controle Commissie
 10. Beleidspunten 2016-2017
 11. Wat verder ter tafel komt
 12. Rondvraag
 13. Sluiting