In memoriam: Lennart Moerkens

Met groot verdriet delen wij mee dat Lennart Moerkens, één van onze nieuwste bestuursleden, zondag 9 december j.l. is overleden. Wij wensen alle nabestaanden heel veel sterkte toe. Hoewel hij nog niet heel lang bij ons in het bestuur zat, zullen wij hem herinneren als een goede vriend die zeer enthousiast was en altijd gezellig.