Algemene Ledenvergadering 2014

Elk jaar houden wij tenminste 1 keer een Algemene Ledenvergadering. Dit jaar valt deze op woensdag 12 november. Het begint om 20:00 in het Amphitheater in de Vestingbar. Alle leden zijn hier natuurlijk voor uitgenodigd en welkom.

Na afloop van de vergadering worden alle aanwezigen uitgenodigd voor een drankje in de Vestingbar. Indien je niet aanwezig kunt zijn bij de vergadering dan kun je een ander lid machtigen. De gemachtigde dient wel een handtekening van je te krijgen.

Flatvertegenwoordigers (flatcontactpersoon) hebben tijdens de ALV naar rato van het aantal kamers van de woongroep stemrecht. Dit verminderd met het aantal leden van de woongroep die zelf aanwezig zijn op de ALV of iemand anders hebben gemachtigd (zie statuten).

De agenda staat op de uitnodiging en is ook te vinden op www.vck.tv.

Bijlagen: