Onderhoud kabelnetwerk Witbreuksweg

Vandaag zal er kort onderhoud plaatsvinden aan het analoge kabelnetwerk op de Witbreuksweg. Hierdoor kan vandaag op de Witbreuksweg een paar keer het signaal wegvallen.

Alle IPTV-zenders blijven tijdens het onderhoud gewoon beschikbaar.

UPDATE: Het onderhoud is succesvol afgerond.